Doel

 

De Eendracht Dessel - 110 jaar, maar met toekomst. In het jubileumjaar 2005 kreeg de Eendracht een positieve energiestoot. Het bestuur trok zich op 13 januari 2007 een ganse dag terug in "De Brugwachter" in Lommel en probeerden de bakens voor de toekomst uit te zetten. De tekst hierna probeert samen te vatten waar we voor gaan, waar we voor staan:

Muziek - Mensen - Middelen

De Koninklijke Fanfare De Eendracht is de oudste vereniging in Dessel. We willen deze belangrijke traditie voortzetten. We zijn een dorpsfanfare ! We zijn gericht op de gemeenschap Dessel . We willen, we moeten, er bij zijn wanneer er belangrijke dingen in het dorpsleven gebeuren. Onze muzikanten zijn hoofdzakelijk Desselaars. We zijn een fanfare! Het is daarom belangrijk dat we ook weten wat er in het fanfarewereldje leeft . We houden hiervoor de vinger aan de pols en zoeken (gerichte) contacten met andere fanfares. Zo proberen we ons eigen programma "eigentijds " te houden en mee te gaan met trends maar zonder onze eigenheid te verliezen. We kiezen er uitdrukkelijk voor om ons (nog) niet te "meten" met andere fanfares. Wedstrijden dragen momenteel niet bij aan ons doel. Van onze muzikanten vragen én verwachten we inzet en regelmatige aanwezigheid op onze repetities en op onze ( muzikale) activiteiten . We verwachten ook dat zij zich door "zelfstudie" (thuis repeteren) bekwamen. Van onze dirigenten verwacht we vooral dat ze ons inspireren en ons motiveren . Hun muziekkeuze is daarbij zeer belangrijk. Bij hun keuze houden ze rekening met onze mogelijkheden, maar zorgen ook voor uitdagingen: de lat altijd iets hoger leggen.

Zeer belangrijk én cruciaal in de volgend jaren is onze jeugdwerking . De jeugd is dé, is ónze toekomst. De BOEM TUUT werking is de spil. Een eigen aanpak, een eigen schwung, een plezante groep is belangrijk. Maar de binding, het samen-spelen met (de ouderen in) de fanfare is het uiteindelijke doel. Van "ouderen" verwachten we dat ze het goede voorbeeld geven aan de jeugd…. Bijzondere aandacht gaat naar het zoeken en aantrekken van nieuwe muzikanten (jongere én oudere).

We geven ook aandacht aan het niet-muzikale . Een goede, vooral plezante binding met onze leden en sympathisanten is de onderbouw, de motivatie, de stimulans voor onze muzikale werking. Zonder hun respons, zonder hun enthousiasme, zonder hun steun, zonder hun aandacht, is onze inzet nutteloos. Ook voor ons geldt, "koken kost geld". Daarom zoeken we naar stabiele en regelmatige inkomsten om onze kas te spijzen. Dit is niet de taak van enkelen (bestuur) want we verwachten dat zowel muzikanten als niet muzikanten hieraan in de mate van hun mogelijkheden meewerken.

Allen samen hiervoor voluit gaan en het resultaat volgt!